พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2562

(ดู 180 ครั้ง)

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวให้โอวาทในพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2562  ตามด้วย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะแพทยศาสตร์ อดีตคณบดีลำดับที่ 2 ของคณะแพทยศาสตร์  ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะแพทยศาสตร์  อาจารย์แพทย์หญิงอรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี ในพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ พร้อมมอบเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้เชิญเหรียญรางวัลและใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม เป็นผู้ขานรายนามบัณฑิต โดยมีบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 168 คน เข้ารับมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Creditภาพโดย : งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 15 ม.ค. 2564 เวลา 17.18 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร