โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว

(ดู 321 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2563 ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 31 คน   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภินดา  ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ห้อง CC2 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

    การจัดโครงการในครั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย  การเสวนาเรื่อง “การใช้ชีวิตของแพทย์จบใหม่ บริหารชีวิต บริหารเวลา และการบริหารการออม” และ “พิธีบายศรีสู่ขวัญ”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ทราบและทำความเข้าเกี่ยวกับเรื่องที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งในด้านวิชาการกฎหมาย คุณธรรม และจริยธรรมวิชาชีพ จำเป็นต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ ใช้ทักษะความสามารถในการตัดสินใจและการบริหารจัดการเบื้องต้นในการใช้ชีวิตเพื่อการเป็นแพทย์ที่ดีต่อไปในอนาคต

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 29 มี.ค. 2564 เวลา 16.30 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร