อธิการบดีเปิด รพ.สนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 417 ครั้ง)

   วันนี้ (19 เมษายน 2564) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิด โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Field Hospital) โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  พร้อมทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Field Hospital) ณ บริเวณ ชั้น  1 อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยนเรศวร  (บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร)  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก

    ทั้งนี้อธิการบดีได้กล่าวอวยพรให้บุคลากรทำงานด้วยความปลอดภัย และขอให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงโดยเร็ว สำหรับผู้ป่วยที่จะต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม ได้แก่ ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง มีสัญญาณชีพปกติ ไม่มีปัจจัยเสี่ยง ช่วยเหลือตัวเองได้ดี สื่อสารรู้เรื่อง ไม่มีปัญหาทางด้านจิตเวช โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างครบถ้วน อาทิ น้ำดื่ม เครื่องดื่ม ขนม ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งจัดเตรียม เสื้อผ้า น้ำยาล้างมือ เป็นต้น

       ทาง โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะแพทยศาสตร์ พร้อมรับผิดชอบดูแลนิสิต บุคลากร และประชาชนอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ และขอขอบพระคุณน้ำใจจากทุกท่านที่มีต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรส่วนสนับสนุนทุกคน

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 19 ม.ย. 2564 เวลา 17.11 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร