ขอขอบพระคุณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้จัดสรรกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือสถานการณ์การขาดแคลนโลหิต รพ.มน.

(ดู 50 ครั้ง)

รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้จัดสรรกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือสถานการณ์การขาดแคลนโลหิต รพ.มน.
.
ขอขอบพระคุณ
* กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
* กองพันซ่อมบำรุง ๒๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
* กองพันทหารสื่อสารที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
* กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที่ได้นำกำลังพลมาร่วมบริจาคโลหิต ให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
.
ณ ขณะนี้โรงพยาบาลยังคงประสบสถานการณ์การขาดแคลนโลหิตทุกหมู่เลือดอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่มีสุขภาพดีทุกท่านสามารถเดินทางมาบริจาคโลหิตได้ที่ธนาคารเลือด รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยทุกท่านมั่นใจในความปลอดภัยของระบบบริการในโรงพยาบาลได้
.
ชมคลิป : รพ.มน."เรากำลังขาดแคลนเลือดขั้นวิกฤติ" เชิญบริจาคเลือด ช่วยเพื่อนมนุษย์
.
สามารถบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือด ชั้น 3 อาคารสิรินธร #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.30 -12.00 น. บ่าย เวลา 13.00 – 18.30 น.
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 5596 5506

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 28 ม.ย. 2564 เวลา 16.40 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร