ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบกำลังใจให้บุคลากรงานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต

(ดู 52 ครั้ง)

ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนครับ

เมื่อได้ทำงานที่คณะแพทย์
ผมถือว่ามีคุณค่ามาก
เป็นสิ่งที่หาค่าอย่างอื่น
มาทดแทนได้ยาก

เพราะภารกิจของคณะเราคือการผลิต “หมอ” ออกไปช่วยสังคม
คือการให้บริการประชาชน
คือการได้มีโอกาสดูแลช่วยเหลือ ผู้เจ็บไข้ได้ป่วย
ซึ่งกำลังทุกข์ทรมาน

เป็นภารกิจแห่งบุญกุศล!

ขอพวกเราจงร่วมแรงร่วมใจ
ทำสิ่งที่มีคุณค่านี้
อย่างปราณีต ด้วยใจ
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

หากตั้งใจ ใส่ใจทำงาน
เพื่องาน
เพื่อคณะ
ความเจริญทั้งทางกายและทางใจต้องกลับมาหาเราอย่างแน่นอน

ด้วยความรักและห่วงใยครับ

ศาสตราจารย์นายแพทย์
ศิริเกษม ศิริลักษณ์
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 2 ก.ค. 2564 เวลา 15.45 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร