จิตอาสากองกิจการนิสิตร่วมกับชมรมจิตอาสาพระนเรศวร มอบ Leg Cover รอบที่ 3 จำนวน 1,145 คู่

(ดู 314 ครั้ง)

   วันนี้ (5 ก.ค.64)  เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รับมอบ Leg Cover จาก ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมจิตอาสากองกิจการนิสิตและศิษย์เก่า มน.มอบ Leg Cover ที่ร่วมใจเย็บให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรสู้ภัย COVID-19 จำนวน 675 คู่ นอกจากนี้    คุณปรารถนา เอนกปัญญากุล หัวหน้างานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ และตัวแทนชมรมจิตอาสาพระนเรศวร มอบสมทบอีก 470 คู่ รวม 1,145 คู่

   สำหรับการมอบถุงเท้า (Leg Cover)  ซึ่งเป็นวัสดุสวมใส่ประกอบกับชุด PPE ที่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ต้องใส่เพื่อป้องกันตนเอง ในเวลาที่ต้องเข้าไปดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 รวมทั้งแม่บ้านที่ต้องสวมชุด PPE เพื่อเข้าไปทำความสะอาด เก็บขยะ ในห้องผู้ป่วย ก็จำเป็นต้องใส่อย่างยิ่งเช่นกัน

   ทางชมรมจิตอาสากองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เห็นถึงความเสี่ยงอันตรายของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง จึงร่วมมือกันโดยมอบไปแล้วก่อนหน้านี้ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พ.ค.64 จำนวน 50 คู่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พ.ค.64 จำนวน 350 คู่ และครั้งที่ 3 จำนวน 1,145 คู่ รวมทั้งสิ้น 1,545 คู่

   การดำเนินงานนี้ต้องขอขอบพระคุณในจิตศรัทธาด้วยแรงกายแรงใจของจิตอาสาทุกท่านที่ช่วยนำถุงเท้าไปเย็บที่บ้าน ขอบพระคุณทุนทรัพย์ จาก อ.นพ.อรรถกร จารุศรีวรรณา จำนวน 5,000 บาท  บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด มอบเงินสมทบให้แก่ชมรมจิตอาสากองกิจการนิสิต จำนวน 10,000 บาท รวมทั้ง ร้านลันตา สปอต ที่ให้ความอนุเคราะห์ตัดแบบถุงเท้าโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น ทำให้ทีมจิตอาสาไม่ต้องเสียเวลากับการตัดแบบซึ่งใช้เวลานาน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว คณะแพทยศาสตร์ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการมอบ Leg Cover มา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 5 ก.ค. 2564 เวลา 13.56 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร