ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 246,600 บาท

(ดู 263 ครั้ง)

วันนี้( 9 ก.ค.64) ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย   ผศ.พญ.สุภินดา  ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ อ.พญ.ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รับมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 ทุนๆละ 82,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 246,600 บาท  จากคุณเพียงพนอ บุญกล่ำ คุณศิริมงคล บุญกล่ำ คุณจีรนันท์ บุญกล่ำ และคุณนงค์นุช บุญกล่ำ สำหรับทุนดังกล่าว จะได้รับเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา  ทางคณะแพทยศาสตร์ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 9 ก.ค. 2564 เวลา 15.24 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร