ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 246,600 บาท

(ดู 67 ครั้ง)

          วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.พญ.สุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ อ.พญ.ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รับมอบทุนการศึกษาครอบครัวบุญกล่ำ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 จำนวน 3 ทุน ทุนละ 82,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 246,600 บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) จากตัวแทนครอบครัวบุญกล่ำ ณ ห้องรับรองคณบดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อนิสิตผู้ได้รับมอบทุน ดังนี้

  1. นางสาวประภัสสร มีโพธิ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5
  2. 2. นายสุทธิลักษณ์ อุดมธนะทรัพย์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
  3. 3. นายพิสิฐ มาศเสนา นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

          สำหรับทุนการศึกษาครอบครัวบุญกล่ำ เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ในโอกาสนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณ ครอบครัวบุญกล่ำ เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตแพทย์ หากท่านผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการมอบทุนการศึกษา สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-7848 ในวันและเวลาราชการ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 9 ก.ค. 2564 เวลา 16.03 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร