โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิด โรงพยาบาลสนามรอบ 2 รองรับผู้ป่วย 72 เตียง

(ดู 841 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  พร้อมทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน ร่วมติดตามและซักซ้อมการเตรียมความพร้อมก่อนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19   จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อมารักษาและพักในพื้นที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Field Hospital )ซึ่งจะมีเตียงผู้ป่วย จำนวน 72 เตียง แยกเป็นชาย 32 เตียง หญิง 40 เตียง ณ บริเวณ ชั้น  1และ 2  อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยนเรศวร  (บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร)  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก

   ทั้งนี้อธิการบดีได้กล่าวอวยพรให้บุคลากรทำงานด้วยความปลอดภัย และขอให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงโดยเร็ว สำหรับผู้ป่วยที่จะต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม ได้แก่ ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง มีสัญญาณชีพปกติ ไม่มีปัจจัยเสี่ยง ช่วยเหลือตัวเองได้ดี สื่อสารรู้เรื่อง ไม่มีปัญหาทางด้านจิตเวช โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างครบถ้วน อาทิ น้ำดื่ม เครื่องดื่ม ขนม ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งจัดเตรียม เสื้อผ้า น้ำยาล้างมือ เป็นต้น

   ทาง โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะแพทยศาสตร์ พร้อมรับผิดชอบดูแลนิสิต บุคลากร และประชาชนอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ และขอขอบพระคุณน้ำใจจากทุกท่านที่มีต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรส่วนสนับสนุนทุกคน

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 21 ก.ค. 2564 เวลา 15.27 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร