พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564

(ดู 480 ครั้ง)

   วันนี้( 23 กันยายน 2564) เวลา 07.30 น. ศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก องค์พระบิดาแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย โดยมีคณะต่างๆในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  พร้อมทั้ง ผู้บริหาร  อาจารย์แพทย์  สโมสรนิสิตแพทย์ และตัวแทนนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2  ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ณ บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

   กิจกรรมภายในงานยังมีการขับร้องเพลง “มาร์ชคณะแพทยศาสตร์” และ“ด้วยเกียรติแพทย์ไทย” โดยนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 รวมถึงการรับมอบเงินบริจาคจากการเปิดตู้บริจาคภายในจังหวัดเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น641,280.25 บาท

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 23 ก.ย. 2564 เวลา 18.28 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร