การประชุมวิชาการสัญจร ของสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 Multi-Faceted Approach for Healthy Menopause

(ดู 150 ครั้ง)

      วันนี้(25พ.ย.64) เวลา 8.40 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสัญจร ของสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 Multi-Faceted Approach for Healthy Menopause  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์ นายกสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน  และ นายแพทย์รัฐภูมิ  ชามพูนท  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น 1 โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก

       การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดย คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้ ในการดูแลรักษาสตรีวัยหมดระดูและผลกระทบในด้านสุขภาพทั้งระยะต้นและระยะยาวแก่วัยหมดระดู ให้มีสุขภาวะที่ดีในทุกด้านของชีวิต ผ่านการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้การจัดประชุมได้ยึดหลักมาตรการ D-M-H-T-T  อย่างเคร่งคัด เพื่อความปลอดภัย

         

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 25 พ.ย. 2564 เวลา 16.13 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร