พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

(ดู 285 ครั้ง)

          วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวปัจฉิมโอวาท เนื่องในพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อก้าวสู่ชั้น Clinic “ครึ่งทางสู่แพทย์ 7 ดาว” พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว  ดร.กวิชช์ ธรรมิสร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุรธา วัฒนะชีวะกุล  รวมถึง อาจารย์แพทย์หญิงอรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ชัยกิจ อุดแน่น ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมกล่าวแสดงความยินดีแก่นิสิตแพทย์

          กิจกรรมในภาคเช้า มีการเสวนา เรื่อง “การเตรียมตัวและการปรับตัวในการเรียนระดับชั้นคลินิก” ดำเนินรายการโดย อาจารย์แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมด้วยตัวแทนนิสิตแพทย์ จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกต่างๆ มาเสวนาให้ความรู้ในการเรียนชั้นคลินิก โดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Online  อีกทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม ร่วมกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ที่ได้เลื่อนขึ้นสู่ชั้นคลินิก พร้อมนำทีมคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ให้คำแนะนำแก่นิสิตในหัวข้อ “คำแนะนำสำหรับนิสิตแพทย์ในการเรียนและการใช้ชีวิตในระดับชั้นคลินิก” ณ ประชุม Telemedicine 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          ในภาคบ่าย ท่านคณบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่นิสิตแพทย์ที่มาเข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม CC2-801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2   จากนั้นจึงเป็นการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ บริเวณสวนสุภรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 8 มี.ค. 2565 เวลา 20.13 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร