ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 408 ครั้ง)

       เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565   รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ  พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  และ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์  คชรัตน์  รองคณบดีฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบเงินบริจาค  จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์และสาธารณประโยชน์ต่อไป  โดยมีคุณศกลวัลย์  แก้ววิเศษ เป็นผู้มอบ ตามความประสงค์ของแม่สลิด แก้ววิเศษ  (ผู้วายชนม์ )ณ  วัดพระยาปันแดน  จังหวัดอุตรดิตถ์

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 18 ม.ย. 2565 เวลา 12.00 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร