หนังสือยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

(ดู 718 ครั้ง)

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา download แบบฟอร์มหนังสือยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 และ upload สำเนาเอกสารที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วไปที่ e-mail: medednu2020@gmail.com ตั้งแต่วันที่ประกาศผลจนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม2565 เวลา 16.30น.

วันที่เริ่มเรียน วันที่ 11 – 18 พฤษภาคม 2565 เริ่มเรียนวิชาชีวสถิติ ฯ

                 วันที่ 19 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน  2565 เริ่มเรียนวิชา ระบบสุขภาพศาสตร์ 1

                 วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เปิดเรียนปี 2

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยบริหารการศึกษา โทร. 055-96-7957

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 26 ม.ย. 2565 เวลา 09.53 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร