ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

(ดู 930 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

ขั้นตอนที่ 1 : สอบวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

ขั้นตอนที่ 2 : สอบวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565

สถานที่สอบ : ห้องเรียนชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

ผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ ห้องปฏิบัติการนิสิต ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 1 : http://medednu.somee.com/MCQ_I_2564-2-name  หรือ  http://medednu2.somee.com/MCQ_I_2564-2-name

ขั้นตอนที่ 2 : http://medednu.somee.com/MCQ_II_2564-2-name  หรือ  http://medednu2.somee.com/MCQ_II_2564-2-name

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 28 ม.ย. 2565 เวลา 12.26 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร