ขอแสดงความยินดีกับ คุณเนตรญา วิโรจวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี 2564

(ดู 205 ครั้ง)

    คณะแพทยศาสตร์ มน.ขอแสดงความยินดีกับ คุณเนตรญา วิโรจวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี 2564 จากสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) โดยเข้ารับรางวัลเข็มทองคำ พร้อมเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Green Nimman CMU Residence)

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 31 พ.ค. 2565 เวลา 10.28 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร