โครงการค่ายแรกพบน้องใหม่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

(ดู 100 ครั้ง)

          วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. อาจารย์แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายแรกพบน้องใหม่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม MD 237 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดโดยสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ ข้อคิด และแนวทางการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยผูกพันระหว่างนิสิตใหม่ เกิดความสามัคคี และสามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะได้ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตแพทย์รุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยมีนิสิตแพทย์ใหม่เข้าร่วมโครงการจำนวน 105 คน

          กิจกรรมภายในโครงการเป็นไปในรูปแบบ Hybrid อันประกอบไปด้วยกิจกรรม Onsite ได้แก่ Ice Breaking และ Night Adventure ร่วมกับกิจกรรม Online ได้แก่ ตะลอนทัวร์ทั่วมอ และ Meddy Activity โดยระหว่างกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และมีบุคลากรงานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิตกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 9 มิ.ย. 2565 เวลา 11.01 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร