มูลนิธิ รพ. มน. มอบเหรียญพระพุทธชินราชทองคำพระราชทานประดิษฐานอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ให้แก่ นางเฉลียว ชื่นเกษร ผู้มีอุปการคุณ

(ดู 68 ครั้ง)

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.  ศ.ดร.นพ. ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยโดย คุณขนิษฐา  เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  มอบเหรียญพระพุทธชินราชทองคำพระราชทานประดิษฐานอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ให้แก่ นางเฉลียว ชื่นเกษร ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณของมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้บริจาคเงินเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) รวมบริจาคจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อตอบแทนคุณแก่ผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกรณีพิเศษ ณ ห้องรับรองคณบดี  ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 17 มิ.ย. 2565 เวลา 11.00 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร