ข่าวสาร

ประจำปี 2565 (รวม 48 ข่าว)
 
รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่1 ประจำปี 2565 (รอบ3) (ดู 745 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปี 2565(รอบ2) (ดู 970 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 5 มกราคม 2565

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565 (ดู 23 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเนตรญา วิโรจวาณิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี 2564 (ดู 98 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565

ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ป เรื่อง “เสี่ยงตาบอดจากการทำงานหากไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกัน” โดยภาควิชาจักษุวิทยา (ดู 128 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565

ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ป เรื่อง “โรคอ้วนในเด็กยุค New Normal ภัยเงียบที่ต้องรีบแก้ไข” โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (ดู 120 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565

ชมรมองค์ขาวรันเนอร์มอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 100 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565

รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง รู้ทัน ป้องกัน การแพ้กุ้ง-ปู (ดู 182 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565

ค่ายเบาหวานชนิดที่ 1 (ดู 230 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 401 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 (ดู 403 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565

พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการ "ประกวดการจัดทำหนังสั้นเกี่ยวกับการบริจาคเลือด ประจำปี 2565" (ดู 601 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565

พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564 (ดู 754 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565

คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดู 447 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 “เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว” ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom (ดู 468 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565

สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “อาการไตอักเสบ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฟอกไต” (ดู 422 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565

การประชุม LOWER NORTH URO MIS ครั้งที่ 4 หัวข้อ “Hands-on surgical workshop for expertise in TUAEP” (ดู 474 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565

หารือแนวทางการดูแลฟื้นฟูผู้ใช้บริการจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จ.พิษณุโลก (ดู 553 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 (ดู 592 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565

โครงการอบรม การพัฒนาผู้ป่วยมาตรฐาน สำหรับการเรียนการสอนในห้อง Simulation Center (ดู 750 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565

รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ ในสถานการณ์ COVID 19 ต้องระวังตัวอย่างไร? (ดู 686 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทให้ รพ.มน. (ดู 734 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565

งานประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ปี 2565 คณะแพทย์ ม.นเรศวร (ดู 761 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 715 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 2 มีนาคม 2565

รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง โควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนในเด็กไม่แสดงอาการ (ดู 727 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565

รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT มาตรการ การดูแลกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระบบ Home Isolation (ดู 649 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

อันตรายจากโรคภูมิแพ้และโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (ดู 644 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี (ดู 539 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน. (ดู 608 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

งดให้บริการแล้ว Premium Clinic ประสานเข้าระบบ CI&HI รพ.มน.ต่อไป (ดู 665 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

Premium Clinic รพ.มน.เปิดให้บริการรับนิสิตเข้าระบบ Home Isolation (ดู 616 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์จิตอาสา มน. มอบเงิน 2,400 บาท ให้ มูลนิธิรพ. มน. (ดู 717 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ป เรื่อง “โรคพยาธิปอดหนูขึ้นตา” (ดู 618 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทให้ รพ.มน. (ดู 613 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ช่อง MONO 29 พบผู้ป่วยโรคพยาธิปอดหนูขึ้นตา แพทย์เตือนรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆทำให้ตาบอดได้ (ดู 610 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

รพ.มน. พบผู้ป่วยโรคพยาธิปอดหนูขึ้นตา จักษุแพทย์เตือนทำให้ตาบอดได้ จากสถิติพบว่าคนไทยเป็นมากที่สุดในโลก สาเหตุจากการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ (ดู 1,236 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ NBT พบผู้ป่วยโรคพยาธิปอดหนูขึ้นตา จักษุแพทย์เตือนทำให้ตาบอดได้ สาเหตุจากการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ (ดู 643 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(7-25 ม.ค.65) (ดู 592 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565

มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 25,000 บาทให้ มูลนิธิรพ. มน. (ดู 558 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565

รพ.มน.คว้ารางวัล APSIC Safe Surgery Award 2019 รางวัลแรกของประเทศไทยในระดับอาเซียน (ดู 683 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 26 มกราคม 2565

การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 748 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565

คณะแพทยศาสตร์ มน.รับการตรวจประเมินมาตรฐานอาหาร (Clean Food Good Taste) ตามมาตรฐานอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ดู 705 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565

พิธีทำบุญ “หอพระพุทธอโรคยามหามุนี” (ดู 704 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 19 มกราคม 2565

ในโอกาสครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่อง Situation updates on COVID-19 (ดู 765 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 19 มกราคม 2565

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาทให้ มูลนิธิรพ. มน. (ดู 771 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยนเรศวรแถลงข่าวประจำเดือนมกราคม 2565 รพ.มน.สร้างหอผู้ป่วยวิกฤตระบบทางเดินหายใจ (Respiratory care unit : RCU) แห่งแรกในภาคเหนือตอนล่างจากงานวิจัยและครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 เรื่อง Situation updates on COVID-19 (ดู 975 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565

ความแตกต่างของประเภท ATK และวิธีการตรวจอย่างถูกต้องและถูกวิธี (ดู 686 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 12 มกราคม 2565

ประเพณีรับน้องเข้าวัง ครั้งที่ 9 (ดู 1,077 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565

ประจำปี 2564 (รวม 164 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 283 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 139 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 157 ข่าว)