ข่าวสาร

ประจำปี 2564 (รวม 86 ข่าว)
 
สารจากอธิการบดีให้กำลังใจ ถึงประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 77 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบอุปกรณ์ช่วยหยอดตา จากทีมวิจัย ม.นเรศวร (ดู 232 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ (ดู 182 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้กำลังใจนิสิตและบุคลากร มน. ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ดู 159 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 เยี่ยมชม รพ.มน.ผ่านทางการประชุมทางไกล (ดู 245 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 546 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564

คุณชัยวัฒน์ และ คุณนิตยา หอวรรณภากร มอบเงินบริจาคให้กับ รพ.มน. จำนวน 200,000 บาท (ดู 125 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564

คณะแพทยศาสตร์ มน. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2564 (ดู 163 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2564

มูลนิธิ รพ.มน. และ รพ.มน. มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ให้รพ.สต. ท่าโพธิ์ จำนวน 2 เครื่อง (ดู 226 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564

รศ.นพ.จรัญ สายะสถิตย์ และทีมพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT ICU 1) มอบเงินบริจาค ให้กับรพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 166 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564

แถลงการณ์ เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 682 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 และแสดงความยินดี (ดู 152 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564

รมต.อว.พร้อมด้วย ปลัด.อว.ร่วมยินดีกับ ม.นเรศวรประกาศปิด “NU Hospitel” แห่งที่ 2 เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้บุคลากรและนิสิต (ดู 505 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564

กฟผ. มอบเงินบริจาคสนับสนุนเพื่อซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ จำนวน 500,000 บาท ให้ รพ.มน. (ดู 349 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564

คณบดีคณะแพทย์ รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “โรงพยาบาลสนาม และการบริหารจัดการในด้านวัสดุอุปกรณ์ ให้พอเพียงต่อการดูแลผู้ป่วยโควิด-19” (ดู 310 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(16-18พ.ค.64) (ดู 362 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(12-14 พ.ค.64) (ดู 289 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564

คณบดีคณะแพทย์ รพ.มน. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “5G กับการให้บริการทางการแพทย์” รายการ 5G 24 ชั่วโมง สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี (ดู 306 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชทาน Surgical Mask จำนวน 1,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 360 ชิ้น แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 235 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564 (ดู 336 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564

รพ.มน. ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินในผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการก้าวร้าว เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น (ดู 325 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 10 เครื่อง และเครื่อง Power Air Purify Respirator (PAPR) จำนวน 5 เครื่อง แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 227 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(7-11 พ.ค.64) (ดู 210 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม 2564

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน. รับวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการรับวัคซีน COVID-19 (ดู 438 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (ดู 188 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(1-6 พ.ค.64) (ดู 190 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564

รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้จัดสรรกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือสถานการณ์การขาดแคลนโลหิต รพ.มน. (ดู 146 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564

คุณยศสมร วราเดชสถิตวงศ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 7,000 บาท ให้กับมูลนิธิ รพ.มน. (ดู 210 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564

ขอขอบคุณ คุณสุเทพ และคุณฉลวย ทรงอยู่ พร้อมครอบครัว ที่มอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย ให้ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 65 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564

ขอขอบพระคุณ ที่ได้จัดสรรกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือสถานการณ์การขาดแคลนโลหิต รพ.มน. (ดู 102 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ดู 213 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(28-30 เม.ย.64) (ดู 99 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564

ขอขอบพระคุณ กองทัพภาคที่ 3 ที่ได้จัดสรรกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือสถานการณ์การขาดแคลนโลหิต รพ.มน. (ดู 68 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(26-27 เม.ย.64) (ดู 285 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564

ชมรมกีฬาคาราโอเกะผู้สูงอายุ พิษณุโลก และชมรมหรรษาพาเพลิน มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท ให้กับ รพ.มน. (ดู 167 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 28 เมษายน 2564

คุณอภิญญา รื่นสันต์ มอบเงินบริจาคให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 100,000 บาท (ดู 229 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 28 เมษายน 2564

ขอขอบพระคุณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้จัดสรรกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือสถานการณ์การขาดแคลนโลหิต รพ.มน. (ดู 171 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 28 เมษายน 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(23-24 เม.ย.64) (ดู 193 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 28 เมษายน 2564

NU Hospitel เปิดรับผู้ป่วย 26 เมษายนนี้ วันแรก (ดู 498 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(21-22 เม.ย.64) (ดู 300 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(13-20 เม.ย.64) (ดู 444 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2564

ที่ปรึกษารัฐมนตรี อว. ลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Field Hospital) และ NU Hospitel (ดู 415 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564

คุณชูวิทย์ ปิยะพงษ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้กับ รพ.มน. (ดู 13 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564

บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ารับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 80 คน (ดู 466 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 21 เมษายน 2564

รมว.อว.เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยประชุม Online Update สถานการณ์ COVID-19 (ดู 233 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564

อธิการบดีเปิด รพ.สนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 560 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564

คณะกรรมการ EOC ประชุมจังหวัดพิษณุโลก หารือการจัดการการพิจารณาเปิด รพ.สนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น (ดู 452 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564

บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ารับวัคซีนโควิด-19 (ดู 387 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 เมษายน 2564

โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Field Hospital) พร้อมรองรับผู้ป่วย 20 เตียง (ดู 515 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 เมษายน 2564

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน (Biosafety Mobile Unit) สายธารพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถึง นิสิต บุคลากร และประชาชนรอบ ม.นเรศวร (ดู 460 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

ครอบครัวแสงศิริมอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000,000บาท (ดู 344 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

กองกิจการนิสิต ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสา ม.นเรศวร มอบถุงผ้าใส่อุปกรณ์คนไข้ ให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 211 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

พิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู 457 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564

รพ.มน.ประชุมเตรียมความพร้อมเปิด ARI Clinic ครั้งที่ 3 วันที่ 19 เมษายนนี้ (ดู 327 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ม.นเรศวร (ดู 246 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564

การประชุม Lower North URO MIS ครั้งที่ 3 หัวข้อ "Comprehensive Laparoscopic Adrenalectomy " (ดู 388 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564

โครงการการจัดการผู้ป่วยรายกรณี (ดู 335 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564

คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดู 352 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564

ทีมงานรายการ “Healthy Club” ช่อง NBT 2HD จัดทำสกู๊ปพิเศษ 2 เรื่อง โดยภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา (ดู 499 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 31 มีนาคม 2564

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว (ดู 468 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564

คุณวิไล ชัยพัฒนพงศ์ มอบทุนการศึกษาให้นิสิตแพทย์ (ดู 295 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564

มูลนิธิรวมทองศรีเนตร บริจาครถเข็นจำนวน 3 คัน มูลค่า 13,110 บาท ให้ รพ.มน. (ดู 333 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาล มน. (ดู 291 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564

โครงการ "รักก็คือรัก" ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร บริจาคเงินให้มูลนิธิ รพ.มน. จำนวน 18,000 บาท (ดู 282 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทให้ มูลนิธิรพ. มน. (ดู 376 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 และแสดงความยินดี (ดู 338 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564

บริษัทแดรี่พลัส จำกัด(บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทดัชมิลล์) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มวิตามินดัชมิลล์ เดลี่-ซี จำนวน 250 ลัง ให้รพ.มน. (ดู 413 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564

ม.นเรศวร ลงนามความร่วมมือกับ รพ.หนองบัวระเหว พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (ดู 338 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิจารณาโครงการวิจัยหน้าใหม่ (New Reviewers for Research Ethics) (ดู 292 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564

โครงการสัมมนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 เรื่อง การสัมมนาหลักสูตรประจำปี และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ดู 200 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564

โครงการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ หัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น)” (ดู 253 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564

โครงการพัฒนาแนวทางการพยาบาลผู้สูงอายุ ในกลุ่มอาการที่พบบ่อย(ภาวะสับสนเฉียบพลัน) (ดู 226 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 10 มีนาคม 2564

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทให้ มูลนิธิรพ. มน. และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 235 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564

พิธีมอบเสื้อกาวน์ แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 (ดู 269 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง (ดู 484 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564

พิธีเปิดโครงการ “แบ่งศิลป์ปันสุข” ภายใต้แนวคิด “การสิ้นสุดคือจุดเริ่มต้น” (The End is the Beginning) (ดู 599 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

Cohort Ward with IoT & MENU Delivery Robot หอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ กับ น้องเมนู หุ่นยนต์เพื่อการติดตามอาการผู้ป่วย ช่วยขนส่งยา อาหาร และการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย COVID-19 (ดู 794 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู 769 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 5 คันให้กับ รพ.มน. (ดู 787 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

กฟผ. มอบตู้เก็บสิ่งตรวจความดันบวกและความดันลบ จำนวน 1 ตู้ พร้อมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.มน. (ดู 826 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกบริจาคเงิน 20,000บาท ให้กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 883 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564

หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) นำศิษย์ยานุศิษย์มอบเงินบริจาค จำนวน 3,829,000บาท ให้กับ รพ.มน. (ดู 1,200 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 26 มกราคม 2564

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด DATA CENTER AND NETWORK OPERATION CENTER โรงพยาบาล มน.เฉลิมฉลองวาระ 27 ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ (ดู 1,502 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 19 มกราคม 2564

ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค 400,000 บาท ให้กับ รพ.มน. (ดู 1,250 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 80 แกลลอน ให้กับ รพ.มน. (ดู 1,211 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 12 มกราคม 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวรแถลงข่าวประจำเดือนมกราคม 2564 คณะแพทย์ ม.นเรศวร สร้างอนาคตสุขภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบท (Telemedicine) แห่งแรกในประเทศไทยด้วยเครือข่าย 5G (ดู 1,234 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 12 มกราคม 2564

ประจำปี 2563 (รวม 283 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 139 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 157 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 158 ข่าว)