งานจ้างเหมา

ประจำปี 2564 (รวม 14 ข่าว)
 
จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล จำนวน 1 งาน (ดู 459 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564

ซื้อไส้กรองเมมเบรน จำนวน 1 รายการ (ดู 452 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 17 มีนาคม 2564

จ้างปรับปรุงห้องเก็บมอเตอร์น้ำประปา จำนวน 1 งาน (ดู 466 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 17 มีนาคม 2564

จ้างซ่อมหอระบายความร้อน ระบบปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ (ดู 458 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564

จ้างสอบเทียบพัสดุ จำนวน 2 รายการ (ดู 485 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564

ซื้อวัสดุ 5 รายการ (ดู 458 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ รพ.สต.ท่าโพธิ์ จำนวน 1 งาน (ดู 452 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู 598 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อแบริ่ง จำนวน 1 รายการ (ดู 52 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู 1,002 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู 964 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 10 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Multi Slice จำนวน 1 หลอด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 7 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 14 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564

ประจำปี 2563 (รวม 6 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 23 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 38 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 44 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 34 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร