ศูนย์ข้อมูล COVID-19 คณะแพทยศาสตร์

ประจำปี 2565 (รวม 7 ข่าว)
 
ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม งดรับผู้ป่วยรายใหม่และผู้ป่วยเดิมที่มาไม่ตรงนัด (ดู 58 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565

ข้อแนะนำสำหรับนิสิตและบุคลากร ม.นเรศวร ที่มีผล ATK เป็นบวก ติดเชื้อ Covid-19 ให้กรอกข้อมูลผ่าน Google From เพื่อเข้าสู่การรักษาในระบบ Home Isolation (HI) (ดู 931 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอปิดให้บริการห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู 336 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2565 (ดู 772 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 และ 4 สำหรับนิสิต และประชาชนทั่วไป (ดู 1,397 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565

ศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 และ เข็มที่ 4 สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 641 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565

ศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 และ เข็มที่ 4 สำหรับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 388 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565

ประจำปี 2564 (รวม 36 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 29 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 38 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 41 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 80 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 66 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 73 ข่าว)
 
ประจำปี 2557 (รวม 17 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร