แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปี 2564 (รวม 1 ข่าว)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้างเหมาปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยแรงดันลบ จำนวน ๑ งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 8 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กรกฏาคม 2564

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร