กิจกรรมนิสิต

ประจำปี 2564 (รวม 9 ข่าว)
 
การรับฟังผลการตรวจเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้เข้ารับการตรวจ วันที่ 13-14 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 1 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับประชาชน นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 7 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 12 เมษายน 2564

ครอบครัวแสงศิริ มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท (ดู 4 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

คุณวิไล ชัยพัฒนพงศ์ มอบทุนการศึกษาให้นิสิตแพทย์ “กองทุนนเรศวร 3 ทศวรรษ นิรัติศัย” (ดู 45 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

โครงการรู้เขา รู้เรา เรียนรู้สู่แพทย์ 7 ดาว (ดู 67 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู 52 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วม พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 "เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว" (ดู 41 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (ดู 51 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วม พิธีปัจฉิมนิเทศ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อก้าวสู่ชั้น Clinic “ครึ่งทางสู่แพทย์ 7 ดาว” (ดู 64 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564

ประจำปี 2563 (รวม 44 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 57 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 43 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 50 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 66 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 93 ข่าว)
 
ประจำปี 2557 (รวม 9 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร