ประกาศคณะแพทยศาสตร์

ประจำปี 2564 (รวม 3 ข่าว)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2565 (ดู 934 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 2) (ดู 4,439 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 2) (ดู 3,540 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564

ประจำปี 2563 (รวม 4 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 1 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 1 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 1 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 7 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 11 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร