ภาควิชาจักษุวิทยา รับมอบเครื่องมือแพทย์ มูลค่ารวม 9,420,000 บาท สนับสนุนโดยกลุ่มธุรกิจทีซีพี

(No. 422 of visitors)

   วันนี้ (22 พ.ย.64) เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ รับมอบเครื่องมือแพทย์ สนับสนุนโดยกลุ่มธุรกิจทีซีพี มอบโดยคุณสมพร แก้วกุล ผู้จัดการเดเบล สาขาพิษณุโลก เป็นผู้มอบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่ารวม  9,420,000 บาท

     เครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย 1.เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตา ด้วยการฉีดสี Fluirescene และ ICG ระบบเลเซอร์สแกน มูลค่า 6,420,000 บาท  2.เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์ มูลค่า 3,000,000 บาท เครื่องมือแพทย์ดังกล่าวนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถทำการตรวจรักษาผู้ป่วยด้านจักษุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจารย์แพทย์จะได้สอนนิสิตแพทย์ให้เรียนรู้การตรวจ การรักษา ด้วยเครื่องมือที่แม่นยำ ที่สำคัญคือ จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานวิจัยด้านจักษุวิทยาเพื่อการเรียนการสอน การรักษา นำมาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง สร้างโอกาสในการมองเห็น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยอีกครั้ง

     ทางภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ต้องขอขอบพระคุณกลุ่มธุรกิจทีซีพี มา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 22 พ.ย. 2564 เวลา 16.30 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

Announcements/Orders


Faculty Hymn