Announcement Apply

Annual 2022 (2 News)
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 26/2564 (No. 673 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 15 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน 4 อัตรา (No. 1,159 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 4 มกราคม 2565

Annual 2021 (146 News)
 
Annual 2020 (144 News)
 
Annual 2019 (210 News)
 
Annual 2018 (201 News)