วิสัยทัศน์ และพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

เทปบันทึกการบรรยายสด หัวข้อ "NU MED Application Telemedicine for New Normal Health Service" การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 74 วันที่ 3 ธ.ค. 2563

รายงานประจำปี คณะแพทยศาสตร์

วิจัยที่ตอบโจทย์ วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร