สายด่วนช่วยเหลือนิสิตแพทย์
แจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะ หรือปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข
ของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ-สกุล ของนิสิตแพทย์ * :
E-Mail ของนิสิตแพทย์ :
เบอร์โทรศัพท์ ของนิสิตแพทย์ * :

เรื่องที่ต้องการให้ช่วยเหลือ
(โดยละเอียด) *

:
หมายเหตุ ข้อมูลของท่านจะถูกส่งตรงถึงรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต โปรดใช้ถ้อยคำที่สุภาพ