รพ.มน.ประชุมเตรียมความพร้อมเปิด ARI Clinic ครั้งที่ 3 วันที่ 19 เมษายนนี้

(ดู 112 ครั้ง)

รพ.มน.ประชุมเตรียมความพร้อมเปิด ARI Clinic ครั้งที่ 3 วันที่ 19 เมษายนนี้

                วันนี้ (8 เม.ย.64) เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เชิญอาจารย์แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในขณะนี้

                โดยที่ประชุมได้มีมติเตรียมความพร้อมเปิดคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน /โรคหวัด หรือ ARI Clinic

ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564 รวมทั้งมีมติให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ งดเดินทางไปในพื้นที่ควบคุม 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และนนทบุรี ยกเว้นกรณีเร่งด่วนจำเป็น  งดจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คน และเตรียมแจ้งนิสิตแพทย์ให้เดินทางกลับมาที่มหาวิทยาลัยก่อนที่จะเปิดภาคเรียนเพื่อกักตัว 14 วัน  รวมทั้งการเตรียมรับอุบัติภัยหมู่ในช่วงสงกรานต์นี้ด้วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความร่วมมือประชาชนผู้เข้ามารับบริการได้ปฏิบัติตน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี หลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชนแออัด  รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเสมอ เพื่อตัวท่านเองและครอบครัว

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 8 ม.ย. 2564 เวลา 12.46 น.
โดย : นางสาวจามรี อ่อนโฉม

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร