โครงการอบรมและฝึกพัฒนาทักษะถ่ายภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

(ดู 307 ครั้ง)

วันที่ 20 -21 สิงหาคม 2565 ชมรมวารสาร ศิลปะ มัลติมีเดีย และการถ่ายภาพ (JAMP) สโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการอบรมและฝึกพัฒนาทักษะถ่ายภาพ ให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปรีคลินิกและบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง การฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น โดย ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เหลียวตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์  การฝึกอบรมและฝึกพัฒนาทักษะการถ่ายภาพขั้นสูง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอรัตน์ ศิริเขตรกรณ์ หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  การฝึกอบรมและฝึกพัฒนาทักษะการแต่งภาพ โดย นายสิริมงคล พุทธรักษา เจ้าของกิจการร้านโจพิคเจอร์ จังหวัดนครสวรรค์ และฝึกปฏิบัติโดยให้นิสิตแพทย์ได้มีประสบการณ์จริงจากสถานที่ต่างๆ อาทิ วัดคีรีวงศ์ หอชมเมือง พาสาน อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ และ หุบป่าตาด ตรอกโรงยา เขาสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ต่อไป

เครดิตภาพ : ชมรมวารสาร ศิลปะ สื่อ และภาพถ่าย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (JAMP - Medicine NU) และ ร้านโจพิคเจอร์ จังหวัดนครสวรรค์

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 26 ส.ค. 2565 เวลา 08.42 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร