ครอบครัวแสงศิริ มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 จำนวน 560,000 บาท

(ดู 452 ครั้ง)

            วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาครอบครัวแสงศิริ ประจำปี 2565 จาก รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล ตัวแทนผู้มอบทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 560,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยมี อาจารย์แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม CC2-414 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมีรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา ได้แก่

  1. นิสิตแพทย์พิชญธิดา พินิจ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 จำนวนเงิน 60,000 บาท
  2. นิสิตแพทย์อภิชญา บูรณพงศ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 จำนวนเงิน 60,000 บาท
  3. นิสิตแพทย์วรวุฒิ ชาวแพะ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2ST จำนวนเงิน 60,000 บาท
  4. นิสิตแพทย์ณัฏฐิริณีย์ นัดดาศรี นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3ST จำนวนเงิน 50,000 บาท
  5. นิสิตแพทย์ปภัสรา คนหาญ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3ST จำนวนเงิน 60,000 บาท
  6. นิสิตแพทย์ประวิทย์ พาละพล นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3ST จำนวนเงิน 60,000 บาท
  7. นิสิตแพทย์สุธีกานต์ สุระสิทธิ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4ST จำนวนเงิน 70,000 บาท
  8. นิสิตแพทย์พิพัฒน์พงศ์ ป่าพงศ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5ST จำนวนเงิน 70,000 บาท
  9. นิสิตแพทย์สิรินาถ ศักดิ์ศรีบุญดี นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5ST จำนวนเงิน 70,000 บาท

            ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล ตัวแทนผู้มอบทุนการศึกษา ได้กล่าวให้กำลังใจนิสิตแพทย์ โดยนิสิตแพทย์ผู้รับทุนได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้มอบทุน ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณ ครอบครัวแสงศิริ เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตแพทย์ หากท่านผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการมอบทุนการศึกษา สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 7848 ในวันและเวลาราชการ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 29 ส.ค. 2565 เวลา 21.33 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร