ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์

(ดู 2,140 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับ

แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์

อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ในโอกาส

ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 21 ธ.ค. 2565 เวลา 16.13 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร