เชิญชวนบุคลากรทุกท่านทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน ของหน่วยงานของตนเอง MED NU BIG CLEANING DAY

(ดู 2,527 ครั้ง)

เชิญชวนบุคลากรทุกท่านทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน

ของหน่วยงานของตนเอง

MED NU BIG CLEANING DAY

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 3 ม.ค. 2566 เวลา 15.50 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร