คุณขวัญชวัลกัญจน์ ธีระศักดิ์คชา บริจาคเครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มน.

(ดู 195 ครั้ง)

      เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 คุณขวัญชวัลกัญจน์  ธีระศักดิ์คชา บริจาคเครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี อ.พญ.สิริลักษณ์  ทูลยอดพันธ์  อาจารย์แพทย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหน้าห้องภาควิชาวิสัญญีวิทยา ชั้น 2 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

      คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 19 ม.ค. 2566 เวลา 15.54 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร