รัฐพิธีวันยุทธหัตถี หรือวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

(ดู 95 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี หรือวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือมวลหมู่อริราชศัตรูทั้งปวง สร้างชาติไทยให้เป็นปึกแผ่น แข็งแกร่งและมีเอกราชตราบจนทุกวันนี้

       ในการนี้ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์  คชรัตน์  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร พร้อมทีมบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมรัฐพิธีวันยุทธหัตถี หรือวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในครั้งนี้ด้วย

 

ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 23 ม.ค. 2566 เวลา 16.28 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร