คุณเพชราพร พงศะบุตร มอบเงินบริจาค “กองทุนเพชรา วิริยะ” สมทบทุนการศึกษานิสิตแพทย์ เงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนิสิต

(ดู 58 ครั้ง)

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 คุณเพชราพร พงศะบุตร (ภรรยา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุภรณ์  พงศะบุตร) มอบเงินบริจาคเพื่อจัดตั้ง “กองทุนเพชรา วิริยะ” สมทบทุนการศึกษานิสิตแพทย์ เงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนิสิต จำนวน 150,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ในพิธีทำบุญภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 และร่วมทำบุญน้อมระลึกถึง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุภรณ์  พงศะบุตร อดีตหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา และ อดีตรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิธีทำบุญครบรอบ 9 ปี การเสียชีวิตของ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุภรณ์  พงศะบุตร เสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุลินทร  สำราญ รองคณบดีฝ่ายการคลัง เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หากท่านผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการมอบทุนการศึกษา สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 7847 ในวันและเวลาราชการ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 25 ม.ค. 2566 เวลา 15.58 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร