กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ ในธีม “Pass The Love Forward”

(ดู 76 ครั้ง)

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์ ครั้งที่ 2 ในธีม “Pass The Love Forward” ให้นิสิตแพทย์ทุกชั้นปี ได้มีโอกาสพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิต

“Pass The Love Forward” เป็นการส่งความรัก ความสุข ความปรารถนาดี ให้แก่กัน โดยเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษามาร่วมงาน พร้อมเตรียมของขวัญมอบให้แก่นิสิตแพทย์ในที่ปรึกษา พร้อมด้วยนิสิตแพทย์ก็สามารถที่จะแสดงความรัก ความขอบคุณ ความรู้สึกที่ดีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยการมอบการ์ดอวยพรหรือของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาได้เช่นกัน

กิจกรรมภายในงาน มีนิสิตแพทย์พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอคำปรึกษา ชี้แนะเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตในระหว่างศึกษา ปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่นิสิตแพทย์ได้พบ เพื่อขอรับคำแนะนำช่วยเหลือต่อไป โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตแพทย์สามารถรายงานการเข้าพบได้ทาง http://www.med.nu.ac.th/advisors หัวข้อ “แบบรายงานความคืบหน้าของนิสิตในที่ปรึกษา” และ “แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา”

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 23 ก.พ. 2566 เวลา 14.54 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร