ขอแสดงความยินดีกับ พว.นฤมล ศิริรัตนพงศ์ธร ตำแหน่ง พยาบาล ในโอกาสดำรงตำแหน่งเป็น พยาบาล ระดับ ชำนาญการ

(ดู 338 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับ พว.นฤมล  ศิริรัตนพงศ์ธร ตำแหน่ง พยาบาล

 ในโอกาสดำรงตำแหน่งเป็น พยาบาล ระดับ ชำนาญการ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 3 ม.ย. 2566 เวลา 12.05 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร