กด like อ.นพ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์ ผศ.พญ.ศรินยา สัทธานนท์ ทีมพยาบาลหอผู้ป่วย 4A 4B ทีมวิสัญญี ทีมผ่าตัด ทีมICU และ ทีมกายภาพบำบัด

(ดู 364 ครั้ง)

 กด like อ.นพ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์  ผศ.พญ.ศรินยา สัทธานนท์

ทีมพยาบาลหอผู้ป่วย 4A 4B  ทีมวิสัญญี ทีมผ่าตัด ทีมICU และ ทีมกายภาพบำบัด

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ส. 8 ม.ย. 2566 เวลา 16.12 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร