ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2569 (ครั้งที่2)

(ดู 495 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566และวันที่ 28 สิงหาคม 2566  เวลา 09.00 น. ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2569(ครั้งที่ 2 ) ณ ห้องประชุม CC2 - 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

     การจัดการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และให้ทุกภาคส่วนในองค์กร มีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 28 ส.ค. 2566 เวลา 15.48 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร