โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันมหิดล 2566 เรื่อง Good Health and Well-being

(ดู 343 ครั้ง)

โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์

เนื่องในวันมหิดล 2566

เรื่อง Good Health and Well-being

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. - 15.00 น.

ณ บริเวณโถงหน้ามูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 28 ส.ค. 2566 เวลา 16.45 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร