รพ.มน. คณะแพทยศาสตร์ ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้บริจาคอวัยวะ

(ดู 1,379 ครั้ง)

   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ขออนุโมทนาบุญกับ นางอร สุขแก้ว  ที่ได้บริจาคอวัยวะ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ มีภาวะสมองตาย

   นางอร สุขแก้ว ประสบอุบัติเหตุ เข้ารับการรักษาที่ รพ. มน ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม 2 ระหว่างรับการรักษา มีอาการทรุดลง และเข้ารับการรักษาต่อที่หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทั่วไป 2  งานการพยาบาลศัลยกรรม 1 ภายใต้การดูแลรักษาในภาวะวิกฤต โดยทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลอย่างเต็มความสามารถ

   ขณะเข้ารับการรักษา อาการผู้ป่วยมีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทีมดูแลได้ให้การรักษาอย่างใกล้ชิดเร่งด่วน แต่การดำเนินของโรคมีความรุนแรงส่งผลให้มีภาวะสมองตาย ไม่ตอบสนองกับการรักษา แพทย์ได้อธิบายเรื่องการรักษาและภาวะสมองตาย และการบริจาคอวัยวะ แก่ครอบครัวผู้ป่วยให้เป็นที่เข้าใจ  บุตรสาวจึงแจ้งว่าจะขอบริจาคอวัยวะของมารดา เพื่อเป็นการ ทำบุญ ทำกุศล ครั้งยิ่งใหญ่ ให้แก่มารดาของตนเอง และทราบว่าอวัยวะที่จะบริจาคนั้นสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ ให้เขาสามารถดำเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือหายจากโรค โดยไม่ทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ได้  

   จากนั้น แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม 2 ได้ดำเนินการประสานงานศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทีมผ่าตัด    ทีมจัดเก็บดวงตา ทีมจัดเก็บอวัยวะ และทีมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลผู้ป่วยเพื่อเตรียมการ

   ในการนี้ทีมแพทย์ผ่าตัดจาก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ร่วมกับ ทีมผ่าตัด ทีมวิสัญญี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันผ่าตัดเป็นผลสำเร็จ ได้รับอวัยวะที่บริจาค ได้แก่ ดวงตา 2 ดวง  ไต 2 ข้าง

   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับ นางอร สุขแก้ว และครอบครัวมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 17 พ.ย. 2566 เวลา 09.50 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร