โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพ ระดับภาคของสาธารณสุขเขต 2, 3 (Regional Forum)

(ดู 1,649 ครั้ง)

โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพ

ระดับภาคของสาธารณสุขเขต 2, 3  (Regional Forum)

เรื่อง Growth mindset for Better Healthcare System

วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อา. 23 มิ.ย. 2567 เวลา 14.31 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร