ร้านอาวน์ชา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000บาท ให้กับ รพ. มน.

(ดู 1,501 ครั้ง)

      เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน   2567 เวลา10.00 น.  ร้านอาวน์ชา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร  มอบเงินบริจาค จำนวน  10,000บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมี รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร  เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

       ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 25 มิ.ย. 2567 เวลา 15.29 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร