คณะแพทย์ มน.ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร”

(ดู 1,239 ครั้ง)

       วันนี้ (27 มิ.ย.67) เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนคณบดีและบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร” ณ มิวเซียมนเรศวร (MUSEUM NARESUAN) ชั้น 4 อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

      ในการนี้ได้นำเสนอผลงานที่ได้จัดแสดงให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทราบ โดยผลงานที่ได้นำเสนอได้แก่

  1. 3D MEDICAL PRINTING CENTER ศูนย์เทคโนโลยีสามมิติทางการแพทย์ "สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ ด้วย 3D Printing เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติของศีรษะและใบหน้า และผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
  2. วัสดุปิดแผลไฟโบรอินที่ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ปราศจากเชื้อด้วยโอโซน
  3. Application THAI CLEFT CARE+ มิติใหม่แห่งการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในมือคุณ "ดูแลง่าย แค่ปลายนิ้ว"

 นิทรรศการดังกล่าวได้รับความร่วมมือนำผลงานมาจัดแสดงจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย สามารถรับชมได้ตลอดทั้งปี 2567 เพื่อแสดงถึงนวัตกรรมที่ภาคภูมิใจในตลอดระยะ 34 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 27 มิ.ย. 2567 เวลา 16.06 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร