ครุภัณฑ์

ประจำปี 2566 (รวม 1 ข่าว)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจแบบข้างเตียงสำหรับผู้ป่วย เด็กและทารก จำนวน 2 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 520 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566

ประจำปี 2565 (รวม 3 ข่าว)
 
ประจำปี 2564 (รวม 15 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 20 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 55 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 49 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 30 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 98 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร