ชมรมผู้ปกครองนิสิตแพทย์พระนเรศวร รุ่นที่ 23 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร

(ดู 131 ครั้ง)

          วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ชมรมผู้ปกครองนิสิตแพทย์พระนเรศวร รุ่นที่ 23 นำโดยคุณจอมชัย คงมณีกาญจน์ ประธานชมรมผู้ปกครองนิสิตแพทย์พระนเรศวร รุ่นที่ 23 พร้อมด้วย คุณสมพร คำเสาร์ เหรัญญิกชมรมฯ มอบเงินอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมตามอัธยาศัย จำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ให้กับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้กับนิสิตแพทย์ โดยมี อ.พญ.ฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบเงิน ณ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ต่อไป

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 18 ธ.ค. 2563 เวลา 17.42 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

Announcements/Orders


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร