โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกบริจาคเงิน 20,000บาท ให้กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 268 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกมอบเงินบริจาค 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)  ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ป่วย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านต่าง ๆ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 28 ม.ค. 2564 เวลา 14.20 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

Announcements/Orders


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร