มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 5 คันให้กับ รพ.มน.

(ดู 198 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิเจซี บิ๊กซี  บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  จำกัด พิษณุโลก  มอบรถเข็นวีลแชร์  จากโครงการ We Share  Wheelchair จำนวน 5 คันให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย  รศ.พญ.รสสุคนธ์  คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์เป็นผู้รับมอบ

     คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณมูลนิธิเจซี บิ๊กซี  บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  จำกัด พิษณุโลก  มา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 3 ก.พ. 2564 เวลา 12.18 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

Announcements/Orders


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร