คุณวิไล ชัยพัฒนพงศ์ มอบทุนการศึกษาให้นิสิตแพทย์ “กองทุนนเรศวร 3 ทศวรรษ นิรัติศัย”

(No. 46 of visitors)

          วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นางสาวจีรวรรณ ภูทวี และ นางสาวสุพิชญา รอดเสรี นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับมอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จาก “กองทุนนเรศวร 3 ทศวรรษ นิรัติศัย” โดย คุณ วิไล ชัยพัฒนพงศ์ เป็นผู้มอบ ณ ห้องนเรศวร 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะได้รับเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ปีละ 100,000 บาท จนสำเร็จการศึกษา ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 29 มี.ค. 2564 เวลา 17.39 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

Announcements/Orders


Faculty Hymn